İnebolu Mahalle & Köyleri
Facebook : http://www.facebook.com/groups/386524504795477/

İnebolunun Tarihçesi

İnebolunun Tarihçesi

***İSTİKLAL MADALYASI OLAN TEK İLÇEMİZDİR**** İNEBOLU'nun KISA TARİHÇESİİnebolu'nun ilk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Miletler tarafından bir kıyı kolonisi olarak eski adıyla Poyraaltı, şimdiki adıyla Boyranaltı Mahallesinde ilk defa kurulduğu kale kalıntılarından anlaşılmaktadır.
İnebolu'nun ilk adı İONOPOLİS tir. Bu isimden de anlaşılabileceği gibi İON şehirlerinden birisidir.... "İONOPOLİS" daha sonra "İNEPOLİS" adını almıştır. İnebolu adını Selçuklular zamanında almıştır. Bazı bilgilere göre M.Ö. 1200 yıllarında Gasgaslar tarafından kurulmuştur. 1834'te Küre'ye bağlı bir Nahiye iken 1867 veya 1873'ten sonra İlçe olmuştur.
Atatürk 23 Ağustos 1925'de Kastamonu'ya gelmiştir. Burada İnebolu Heyetini kabul etmiş ve yapılan davet üzerine 25 Ağustos 1925 Salı günü saat 11.00'de Kastamonu'dan İnebolu'ya hareket etmiştir.
27 Ağustos 1925 Perşembe günü İnebolu Türk Ocağında Tarihi Şapka Nutkunu söylemiştir.


Kurtuluş Savaşı sırasında silah, cephane ve mühimmat Anadolu'ya İnebolu üzerinden ulaştırılmıştır. 9 Haziran 1921'de Yunan savaş gemileri Panter ve Kalkış İnebolu'ya gelmiş, silah ve cephanelerin teslimini istemiş, verilmeyince de İnebolu bombalanmıştır. Aynı torpidolar 30 Temmuz 1921 'de tekrar gelerek İnebolu'ya 3 mermi daha atmışlar, fakat karşılaştıkları imanlı, azimli savunma ve mücadele karşısında karaya çıkamadan geri dönmüşlerdir. İlçe Merkezi düşman işgaline uğramamasına rağmen İnebolulular çok kayıp vermişlerdir. İnebolu'nun vatansever halkı ve kayıkçısı Yunanlılara karşı yiğitlik destanları yazmıştır. Mustafa Kemal cephede; "Gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da, kulağım İnebolu'da" diyerek İnebolu'ya önem vermiş ve İnebolu'nun bu destansı mücadelesi 11 Şubat 1924 tarihinde TBMM'nin çıkarttığı 66 numaralı Kanunla beyaz şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirmiştir.
İlçemizin şeref ve kahramanlık günü olan 09 Haziran her yıl büyük bir coşkunlukla kutlanmakta, ayrıca Ulu Önder M. Kemal Atatürk'ün önce İstiklal Madalyası ve Beratı ile taltif ettiği kayıkla kağnının mucizeler yarattığı beldemiz İnebolu'ya, 1 gün için gelip 3 gün onurlandırdığı ŞAPKA VE KIYAFET DEVRİMİ' nin ilk nutkunu söylediği "BU SERPUŞUN İSMİNE ŞAPKA DENİR."dediği 25-28 Ağustos tarihleri arasında her yıl törenler yapılmaktadır. Tarihi dokuyu koruyarak tabiat ile uyumlu kent örneklerinin ender temsilcisi İNEBOLU'yu iki ve üç katlı olarak yapılmış, eski mimari yapıdaki evler süslemektedir.
İnebolu; tarihi, mimari, kültürel ve tabiat güzellikleri ile görülmeye değer nadir beldelerimizden biridir.
İlçeye ulaşım çok kolay olup, Kastamonu'dan her gün düzenli minibüs ve otobüs seferleri yapılmaktadır.